Kontakt2019-11-15T10:45:20+02:00

Kontakt

Fram Helena Björk – marknadsansvarig, Matts Lilja- VD, Lena Myrenius – Veterinär
Bak Per Eke-Göransson – fd grisuppfödare och innovatör, Ove Conradsson – fd VD på ett av Sveriges största slakterier.

 
 

Ove Konradsson,
styrelseordförande

Mail: ove@smartagritech.se
Mobil: +46 708 531 325

 

Matts Lilja, VD

Mail: matts@smartagritech.se
Mobil: +46 707 534 600

 

Per Eke-Göransson,
innovatör

Mail: per@smartagritech.se
Mobil: +46 708 601 842

 

Helena Björk,
marknadsansvarig

Mail: helena@smartagritech.se
Mobil: +46 730 701933