Om oss2019-04-11T12:32:52+02:00

En bondes, en slaktares och en teknikers samlade kompetenser och erfarenheter ligger till grund för våra innovativa, digitala lösningar.

Förbättrad djurproduktion och ökad lönsamhet

Smart Agritech Solution of Sweden är ett svenskt, högteknologiskt företag som utvecklar digitala lösningar för innovativ djurproduktion. Företaget grundades 2016 av en bonde, en slaktare och en tekniker. I dag förbättrar vi effektiviteten och lönsamheten för jordbrukare, slakterier och inspektörer inom svensk djurproduktion och livsmedelsindustri.

Digitala innovationer

Våra högteknologiska digitala lösningar förbättrar processerna för vägning, klassificering och inspektion av djur och slaktkroppar. Det ger en mer rättvis och jämn bedömning som sparar arbetskraft och ökar lönsamheten.

Programvaran i våra produkter är utvecklad i samarbete med IBM Watson.

IBM and the IBM logo are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide.