Om oss2020-02-14T11:16:35+02:00

En bondes, en slaktares och en teknikers samlade kompetenser och erfarenheter ligger till grund för våra innovativa, digitala lösningar.

Digitala innovationer – förbättrad djurproduktion och ökad lönsamhet

Smart Agritech Solution of Sweden är ett svenskt, högteknologiskt företag som utvecklar en digital lösning för innovativ djurproduktion. Företaget grundades 2016 av en grisbonde, en slaktare och en tekniker. I dag förbättrar vi effektiviteten och lönsamheten för grisbönder inom svensk djurproduktion och livsmedelsindustri.
Det ger en mer rättvis och jämn bedömning som sparar arbetskraft och ökar lönsamheten.

Programvaran i våra produkter är utvecklad i samarbete med IBM Watson.

IBM and the IBM logo are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide.

Pig Scale är delfinansierat via Jordbruksverket EIP som samverkansprojekt. Agroväst står som projektsamordnare. Läs mer:

Pig Scale
https://agrovast.se/eu-projekt/kamera-for-att-digitalt-vaga-grisar-och-notboskap-i-stallmiljo/

Smart AgriHubs
https://agrovast.se/eu-projekt/smart-agri-hubs/