Europ2018-11-09T15:27:22+02:00

Europ – digital klassificering

Europ är en digital klassificeringskamera för exakt och rättvis bedömning av kvaliteten på får- och nötkött enligt EUROP-skalan.

• Patentsökt digital klassificering av får- och nötkött.
• Automatisk fotografering som eliminerar onödiga arbetsmoment.
• Klassificerar slaktkroppar noggrant och rättvist.
• Bilderna lagras i en databas för extern kontroll och bedömning.