Pig Scale2018-12-20T12:04:18+00:00

Pig Scale
– digital vägning

Pig Scale möjliggör digital vägning av grisar med hjälp av en kamera, för en jämnare och mer exakt slaktvikt.

• Patenterad digital vägning med hjälp av kamera.
• Sparar resurser och tar bort tunga och farliga moment.
• Gör djuren mindre stressade.
• Bestämmer vikt, tillväxt och meddelar när djuren är färdiga för slakt.
• Ger exakthet vid styckning och framställning av livsmedelsprodukter.
• Ger en jämnare kvalitet och bättre lönsamhet.
• Bättre beslutsunderlag.

Tidningen Lantbrukets affärer skriver om Gristillväxt i molnet.